Jak vybírat kámen pro skalku

Pří výběru kamene do skalky je moudré odkoukat od přírody, jak jsou v ní jednotlivé druhy hornin uloženy. Je to právě hornina, která má specifickou vlastní skladbu a to je to, co nás na ní upoutává. V přírodě vypozorujte, jak jsou kameny a kamenná drť obklopeny zeminou a vegetací. Vždyť přece toužíte mít skalku co nejvíce imitující přírodní prostředí.

Nejčastěji volené druhy hornin

  • Žula a rula – většinou oválné, kulaté nebo alespoň zaoblené kameny.
  • Pískovce – mají vrstevnatou nebo kvádrovou odlučnost a jsou měkké, po pár letech se rozpadají.
  • Travertiny, vápence – jsou na skalku nejvhodnější – eliminují nedostatky skalky a dobře na nich rostou rostliny.
  • Břidlice, svory, fylity – z terénu doslova vybíhají. Mají formu lavic, zlomů či stupňů a mohou být uloženy horizontálně i vertikálně.

Hlavní zásady výběru

  1. Ve skalce musí být kameny jednotné, to znamená z jednoho druhu horniny.
  2. Nepoužívají se ostré lomové kameny, ale takové, které příroda upravila erozí.
  3. Na skalce nemají místo výrazně zbarvené horniny nebo krystaly.
  4. Za nevkusná se považují nejrůznější „vylepšení“ v podobě trpaslíků, hub, hradů a zámečků.

Vsaďte na balvany a velké kameny

Převážnou část skalky mají tvořit balvany o velikosti 25 – 60 cm. Kameny menších nebo hodně malých rozměrů se brzy ve skalce doslova ztratí. Zarostou rostlinami nebo mechem a nakonec nejsou ani vidět. Skalku postavíte snadněji z velkých kamenů, které navíc mají nesrovnatelně lepší výsledný efekt. Vysadíte-li do skalky rostliny, které běžně dosahují výšky 20 – 30 cm, necháme je vyrůst a překrýt malé kameny do 25 cm, skalka bude vypadat spíše jako trvalkový záhon s mírným zvlněním.

Správně postavená skalka

U správně postavené skalky převažují kameny, doslova vynikají. Samy o sobě by měly kameny působit pěkně, a to ještě dříve, než mezi ně vysadíte rostliny. Rostliny by měly skalku jen místy doplnit a zvýraznit. Obecně platí, že kameny, štěrk, případně solitérní jehličnan mají pokrývat polovinu plochy skalky. Druhou část skalky pak mají tvořit skalničky všeho druhu: plazivé, hlavně nízké. Mezi skalničkami velmi zajímavě zapůsobí nízký sloupovitý jaloveček nebo některá přiměřeně velká travina.

Pozor dávejte i na barevnost rostlin a jejich květů. Příliš velká pestrost se nedoporučuje, u skalky by mohla působit až kýčovitě. Dejte pozor, aby mezi skalničkami nepřevažovaly šlechtěné zahradní kultivary.

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shuttersrock.com

1,490 total views, 3 views today