Proč narušují datlovití ptáci fasády zateplených domů

Možná i vy slýcháte pravidelné údery rozléhající se vaším nově zatepleným bytovým domem. Možná jste už odhalili původce nejen těchto zvuků, ale i nevzhledných děr ve fasádě domu. Ano, jsou to datlovití ptáci, kteří se snaží najít v domovní fasádě nějakou potravu anebo si zde zbudovat hnízdo pro vyvedení mláďat.

Je pochopitelné, že nikomu není příjemné, když mu ničí ptáci nedávno dokončenou fasádu na čerstvě zatepleném domě, ale možná bychom se měli na problém podívat z druhé strany. My lidé jsme těmi, kdo si nárokujeme všechno pro sebe. Z přírody postupně ukrajujeme větší či menší části, abychom si je přivlastnili a mohli na nich stavět další a další obchodné centra, firmy, domy, atd. Ale je to příroda, která se s tím pak musí po svém vyrovnávat. Postupně připravujeme o bydliště rorýsy, netopýry, vlaštovky a další ptáky. Je tedy nejvyšší čas zamyslet se nad tím, jak zabránit tomu, že zvěř bude vyhledávat zdroje potravy a místa k vyvedení potomstva tam, kde to škodí našemu majetku.

Nově zateplená fasáda hezky rezonuje

Velmi využívaná technologie zateplování budov s využitím polystyrénových desek je sice účinná a finančně dostupná, ale skrývá v sobě zásadní nevýhodu. A tou je právě to, že láká datlovité ptáky k vyklovávání děr. Snad je to zvuk, který jim připomíná rezonující ztrouchnivělé dřevo stromů, nebo je to snadná přístupnost tohoto materiálu. Každopádně je na nás lidech, abychom s tím něco udělali. Proto je dobré myslet na tento potenciální problém již při revitalizaci domů.

Problém vizuální nikoli však funkční

Vzniklé otvory jsou vytvořené nejčastěji právě datlem, strakapoudem velkým nebo žlunou zelenou. Je však důležité si uvědomit, že fasáda, která je opravená, má sice mírně narušený vzhled, ale své izolační schopnosti si i přesto zachová. Zateplení na domech se dá již preventivně ochránit podložením fasády drátěným pletivem s malými oky, nebo obložením nároží budov velkými plastovými deskami, případně nároží domu celá oplechovat. V preventivní péči je ale nejlepší zkontaktovat odborníky – biology a ornitology, a to ještě před započatými pracemi na zateplování, a zjistit si od nich, jak velké nebezpečí vašemu domu po zateplení od ptactva hrozí. Mnohé stavební firmy již mají s tímto problémem dostatek zkušeností a jsou schopné navrhnout preventivní opatření pro váš dům samy.

Pozor na opravy již vzniklých otvorů

Hledají-li ptáci potravu, proč jim neposkytnout přístupnější, pohodlnější zdroj – pro strakapoudy je ideální kousek loje či špeku. Ptactvo a další živočichy bychom měli chránit i při samotných opravách již vzniklých děr. Vzniklé vyhloubené díry ve fasádě mohou v mezidobí začít sloužit například k hnízdění jiným druhům ptactva anebo chráněných živočichů, jako jsou například netopýři, kteří zde mohou hledat úkryt. Ti v dobré víře, že je tento otvor opuštěn a zapomenut jej využijí pro svou potřebu a ochranu. A jsme opět na začátku: proč se živočichové dostávají z přírody stále častěji do blízkosti lidských obydlí?!

 

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shutterstock.com

 

394 total views, 1 views today