Pozor na reverzní hypotéky

V posledních letech se slovo hypotéka skloňuje ve všech pádech. Ovšem stejně je to i s dalšími slovy. Například senioři a jejich zkušenosti se šmejdy. Pokud dáme tato slova společně do jednoho článku, narazíme na problematiku reverzních hypoték. Pokud nevíte, o co se jedná, zbystřete.

Je pochopitelné, že senioři u nás běžnou hypotéku nedostávají. Přece jen není lehké našetřit povinný 20% podíl z hodnoty nemovitosti, kterou po vás banky před uzavřením hypotéční smlouvy požadují. A navíc vyšší splátka pro seniory obvykle znamená nižší dostupnost půjčky u banky. A tak se mnozí senioři doslova nechají nachytat a pořídí si takzvanou reverzní (zpětnou) hypotéku. O tom, že je to pro ně výhra, se dá jen a jen pochybovat.

Co je podstatou reverzní hypotéky

Společnosti, které reverzní hypotéky seniorům nabízejí, staví na neochotě seniorů, kamkoli se na stáří stěhovat. Senioři nechtějí opouštět své domovy. A právě lásky k místu, kde se často už narodili a žili zde po celý život, tyto společnosti jen zneužívají v neprospěch seniorů. Principem reverzní hypotéky je nabídnout lidem jednorázové výplaty nebo pravidelné renty za to, že oni na oplátku zastaví svůj domov. Právě pro seniory je tato nabídka často lákavá, ale na druhou stranu i nebezpečná. Ve skutečnosti je to ovšem spotřebitelský úvěr, co je jim nabídnuto.

Nabídka, která se nevyplácí

Při uzavření smlouvy o výplatě pravidelné renty nebo jednorázové platby za nemovitost je uzavřena i takzvaná zástavní smlouva k nemovitosti. Ten, kdo takovou smlouvu uzavře, je i nadále povinen hradit veškeré náklady, které jsou spojené s provozem nemovitosti a musí tedy i nadále za jakýchkoli okolností nemovitost udržovat v takovém stavu, aby nedošlo ke snížení její hodnoty. A zde už je jasné, kde nastává problém. Lidé, kteří takovou smlouvu uzavřeli, sice nic nesplácí, ale společnost, která s nimi smlouvu uzavřela, od nich inkasuje peníze ze zajištěné nemovitosti ihned, jakmile poruší smlouvu, nebo hned, co člověk zemře.

Špinavý trik šmejdů

Senioři po uzavření smlouvy musí nemovitost pojistit a zaplatiti její pojištění. Dalším nákladem vznikajícím po uzavření smlouvy je uhrazení poplatku za uzavřenou smlouvu. Následně je nutné uhradit náklady za vklad zástavního práva do katastru nemovitostí a pochopitelně i za odhad nemovitosti. Rozhodně to tedy v praxi neznamená, že nemusí nic splácet anebo jednorázově hradit. Kdo si dokáže srovnat úroky, ze zapůjčené částky, které činí obvykle 8,5 % a k tomu RPSN ve výši 9,5% jednoduše zjistí, že je to předražený produkt.

Kdy dochází ke splatnosti částky

Vzniknou-li nějaké nedoplatky, nebo se nemovitost neudržuje, případně, kdyby chtěl dotyčný nemovitost prodat, porušuje tím smlouvu a náklady se navyšují. Takto vzniklá poskytnutá výplata s navýšenými náklady úvěru je splatná ihned po smrti seniora. V rámci dědického řízení jsou pak dědicové povinni vyplatit druhé smluvní straně dlužnou částku, a je jedno, zda tak učiní ze svých vlastních prostředků, nebo na to použijí výtěžek z prodeje nemovitosti.

 

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shutterstock.com

250 total views, 1 views today