Nízká hmotnost i náklady, to jsou výhody plechových střech

Střecha je vždy jistým završením dlouhodobé práce na celém domě, a tak se stává jeho korunou. Je tedy třeba dbát na správný výběr střešní krytiny. Nutné je zvolit střešní krytinu s ohledem na celkový charakter budovy, na účelovost a v neposlední řadě také v závislosti na ceně. Nesmíme se však nechat ovlivnit pouze nízkou cenou, mohli bychom šlápnout vedle.

Vstupní materiál plechové krytiny

Plechova strecha 1

Materiál, z něhož se vyrábí plechová střešní krytina, se skládá z ochranné fólie z PVC, vrchní vrstvy laku, dvojnásobné vrstvy základního nátěru, dvojnásobné vrstvy pasivace, dvouvrstvého zinkového povlaku, samotného ocelového plechu a na závěr ještě z antikondenzační vrstvy.

Výhody plechových střech

Plechové střechy mají dvě zásadní výhody, a těmi jsou nízká hmotnost a nižší náklady na pořízení. Existuje tak možnost využít plechovou střešní krytinu na střechy s nízkou únosností.

Nevýhody plechových střech

Plechova strecha 2

Plechovou krytinu je nutné před pokládkou na střechu skladovat v uzavřených, dobře větraných suchých prostorách, aby nedošlo k jejímu poškození. Ne všichni stavebníci takové prostory mají k dispozici. Je-li skladování delší než měsíc, je nutné krytinu přeložit lištami. Za nedodržení skladovacích podmínek je považováno skladování plechové střešní krytiny trvající déle než 2 měsíce.

Problém s teplotními výkyvy

Pod plechovou střechou nastávají problémy s teplotními výkyvy. Tehdy dochází ke kondenzaci par pod krytinou. Není-li pod ní aplikovaná fólie a není dostatečně zajištěné odvětrávání, voda skapává na zateplení, a tak postupně způsobuje jeho znehodnocení.

Jak je na tom podkroví pod plechovou střechou

Plechova strecha 3

Nezateplené podkrovní prostory pod plechovou střechou jsou neobyvatelné. Teplotní dilatace plechových střech je velmi silnou hlukovou zátěží. Další výraznou nevýhodou je obrovská tepelná a zvuková vodivost plechu. Při krupobití, silném dešti a větru jsou slyšitelné výrazné zvuky.

Barevná nestálost

Další nevýhodou plechových střech je barevná nestálost. V některých případech je nutné poměrně brzy plechovou střešní krytinu vyměnit. Na plechových střechách mohou vzniknout jak bílé, tak i červené korozní zplodiny. Ty jsou buďto výsledkem zkorodované ocelové částice, nebo zkorodovaného ocelového poprašku, který někdy na střeše zůstane.

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shuttersrtock.com