Nepodceňujte izolaci kouřovodu a volte vhodné materiály

Vysoká výstupní teplota spalin nás často nutí provádět na kouřovodech izolaci. Kvůli zvýšení účinnosti topných těles a také lepšímu spalování je vhodné provést rovněž utěsnění kouřovodu. Přitom můžeme rovnou tlumit zvukové vibrace, které jsou kouřovodem přenášeny z kotle často až do komína. K tomu nám slouží jednak speciální tepelně izolační roury, ale i různé typy izolačních hliníkových fólií, kominické sklotextilní šňůry a izolační rohože.

Které materiály zvolit

Jednou z možností je využití izolační rohože Insulfrax. Speciálně pro izolaci komínů, vedení a potrubí se využívá konkrétní typ rohoží Insulfrax LTX Blanket. Ten zajistí udržování prostředí na požadovaných teplotách. Izolační rohože můžeme pořídit rovněž ve variantě BIO. To znamená, že se jedná o biologicky odbouratelný materiál vytvořený na bázi keramických vláken. Tento materiál je ekologicky i fyziologicky nezávadný. Obsahuje silcawool s výbornou tepelnou a mechanickou stabilitou. Tyto materiály mají mnohostranné využití. Uplatnitelné jsou jak ve stavebnictví, tak v chemickém průmyslu. Díky silkawoolu je možné izolační rohože ohýbat, a to při maximálním zachování pevnosti a nehořlavosti. Rohože Insulfrax jsou skvělé při izolování velmi těžce dostupných míst.

Které materiály jsou spíše nevhodné

Pro zaizolování kouřovodu se volí spíše silnější izolace. To proto, aby nedošlo k sesedání materiálu vlivem odpařování pojivového materiálu. Izolace z kamenné vlny jsou vhodné kvůli bodu tání vyššímu než 1000 °C. Skelná vlna při působení vyšších teplot měkne. Není tedy vhodná k izolování komínů, ani pro kouřovody plnící funkci komínů. K izolacím nejsou vhodné ani sypké materiály. Ty nezajišťují dostatečnou homogenitu tepelně izolační vrstvy.

Zaizolování kouřovodu

Pochopitelně je důležité nejprve vybrat vhodný izolační materiál. Vybíráme materiál s ohledem na typ komína a celkovou kompatibilitu komína včetně  dalších návazných prvků. Musíme znát výšku komína, teplotu spalin, hmotnostní tok spalin a další důležité parametry. Následuje výpočet potřebného množství materiálu. Izolace mívá obvykle tloušťku 40 mm. Po zaizolování je nutné provést zkoušku. Komínová konstrukce nesmí být propojena se stropy, ani dalšími stavebními díly či průvlaky. Podle norem je nutné prostor mezi nimi vyplnit naprosto těsně nehořlavým výplňovým materiálem.

Utěsnění kouřovodu

Pro utěsnění kouřovodu lze využít například kominické sklotextilní šňůry. Na trh jsou dodávané rovněž v samolepicí formě. Uplatní se jako těsnění a vymezení dilatací jak pro kamna, tak pro krby. Pro konce těchto šňůr je dobré využít speciální lepidla a zajišťovací pásky.

Čištění kouřovodu

Aby bylo možné kouřovod dle potřeby čistit, je třeba zachovat rozebiratelnost kouřovodu. Neméně důležité je řešit při izolaci také možnost demontáže kouřovodu.

Pouze materiály k tomuto účelu určené zajistí zároveň vysoký stupeň protipožární ochrany.

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shutterstock.com

 

256 total views, 1 views today