Jak vybrat garážová vrata

Garáž dnes již často není samostatným objektem, ale součástí samotného domu. Velký důraz je tedy nutné klást i na její vzhled a především na výběr garážových vrat. 

 

Nejprve je nutné si ujasnit všechny vaše nároky a požadavky na vrata od garáže, a ty zohlednit s technickými možnostmi jednotlivých typů, kterých je na trhu několik. Vybírat lze samozřejmě podle celkového vzhledu, designu, stylu, materiálu a barvy. Největší rozdíl je však ve způsobu otevírání, což ovlivňuje nároky na místo. Liší se také v těsnění, s čímž souvisí úsporná stránka věci a rovněž odolnost vůči povětrnostním vlivům. Směrodatná je samozřejmě i cena. Je velmi pravděpodobné, že narazíte na akce a slevy. Na levné nabídky si však dávejte pozor, s cenou totiž vždy souvisí i kvalita. Nižší cena tak můžete být vykoupena horším těsněním, spolehlivostí, nekvalitním materiálem, instalací apod. Kvalitu si lze ověřit certifikací a dodržováním českým norem. Dobrou volbou je nákup přímo u českého výrobce, který zaručeně dané normy splňuje, a můžete zároveň očekávat vysokou kvalitu.

 

Bezpečnost na prvním místě

Velmi důležitými prvky z hlediska bezpečnosti jsou u vrat pádová brzda a pojistka přetržení pružin. Pádová brzda funguje jednoduše – jakmile dojde k překročení nastaveného počtu bezpečných otáček, což se stává hlavně při přetržení lanka, brzda se aktivuje. V případě vrat ovládaných elektromotorem se zablokuje napájení a řídicí jednotka posun zastaví. U vrat s výškou nad 2,5 m a plochou více než 11 m2 už stanovuje použití pákové brzdy norma. Tato vrata mají totiž hmotnost několik stovek kilogramů. Podobný bezpečnostní efekt přinášejí při běžném provozu i pružiny, které zabezpečují dokonalé vyvážení vrat, a tím jejich plynulý chod. Díky pružinám lze vrata velmi snadno ovládat i ručně, a to i navzdory jejich vysoké hmotnosti. I když se pružiny vyrábějí z kvalitních materiálů a jejich výdrž se řádově pohybuje v několika desítkách tisíců otevření a zavření, měla by obsahovat pojistku pro případ jejich poškození.

Mají-li garážové dveře elektrický pohon, je vhodné doplnit i další bezpečnostní prvky. Velké uplatnění nachází například infrazávora, která vysílá infračervený paprsek. Kdyby byly dveře v pohybu a procházelo by tudy domácí zvíře nebo dítě, paprsek by se přerušil, dveře by se zastavily a vrátily do základní polohy pod strop nebo podél stěny (dveře s bočním posunem). Důležitým bezpečnostním prvkem je i automatická ochrana motoru při nájezdu na překážku. Skvělým pomocníkem je zase kontaktní lišta, která sleduje zavírací hranu. V případě, že se okraj dveří dotkne nějaké překážky, například střechy vozidla, pohon se okamžitě zastaví a dveře se vrátí do základní polohy. 

 

Plovoucí kódování

Hlavní bezpečnostní prvek v boji proti zlodějům představují uzamykací systémy. Většina vrat renomovaných výrobců se v současnosti prodává s dálkovým ovládáním, u nějž je bezpečnost obzvlášť důležitá. Řešením už dnes nejsou ovládání, která se nedají naprogramovat, případně nabízejí výběr jen z malého počtu kombinací. Klíčové je, aby se ovladač a řídicí jednotka garážových vrat daly kdykoliv přeprogramovat a systém využíval tzv. plovoucí kódování. To zabezpečuje, aby vrata a ovladač spolu pokaždé komunikovaly použitím jiného kódu, který je potom téměř jedinečný a nabízí bilióny možných řešení.Výhodou dálkového ovládání je i to, že může mít dosah od několika až po asi 100 m. A to i v případě, že na otevírání či zavírání garáže použijete dálkové ovládání a nemáte na ni v daném okamžiku výhled, můžete si být jisti, že všechny bezpečnostní prvky, jako jsou infrazávora či kontaktní lišta, fungují úplně stejně jako při manuálním ovládání.

Ovládání mobilem

Čím dál oblíbenější je otevírání a zavírání garážových vrat pomocí mobilního telefonu funguje na základě GSM Klíče. Jak systém funguje? Do ovládacího zařízení, které obsahuje SIM kartu, je možné zadávat telefonní čísla prostřednictvím běžných SMS zpráv nebo z počítače. Pouze majitelé takto zadaných telefonních čísel jsou pak oprávněni garážová vrata ovládat. Stejným postupem lze oprávnění také kdykoliv zrušit. SMS zprávy pro přidávání nebo odebírání telefonních čísel mohou být odesílány pouze z jednoho telefonu, který je v GSM Klíči uložen jako „Master“. Právě toto opatření spolehlivě brání zneužití. Pro otevření nebo uzavření garážových vrat pak stačí pouze prozvonit číslo GSM Klíče, počkat alespoň na jedno vyzvánění a hovor zavěsit. Ideální je využít jednotlačítkové rychlé volby vytáčení vašeho telefonu. Stačí tak jediné stisknutí a vrata se před vámi otevřou. Instalace zmíněného ovládání vrat je tedy velice jednoduchá a překvapivě rychlá. Ke garáži se navíc nemusíte ani přiblížit.

Vedou sekční vrata
Garážová vrata rozlišujeme podle způsobu otevírání. Na trhu jsou k dostání zdvižná nebo výklopná, rolovací, sekční, posuvná, dvoukřídlá nebo atypická. V tomto případě je tedy podstatné zhodnotit, jakým způsobem si přejete vrata otevírat, a zda garáž stojí samostatně nebo je součástí domu. Nároky na izolaci budou odlišné. 

Uživatelé nejčastěji volí pro svoje garáže sekční vrata. Nejsou drahá, nejsou hlučná, jsou prostorově nenáročná (zabírají pouze místo pod stropem garáže, např. výklopná vrata vylučují zastavení těsně před garáží). Kvalitní sekční vrata výborně těsní jak po celém obvodu, tak mezi jednotlivými sekcemi, proto jsou vhodná do zateplených garáží. V provozu jsou velmi spolehlivá a lze je snadno otevřít i při výpadku elektřiny. Vhodná jsou jak do garáží pro jeden vůz, tak pro dvojgaráže. U těchto vrat se jednotlivé sekce vysouvají ve vodících drahách podél zdi pod strop. Systém sekčních vrat se skládá z vodících lišt, po nichž se vrata vysouvají, z jednotlivých sekcí, pantů, pružin, hřídele a koleček. Veškeré kovové příslušenství je na povrchu chráněno proti korozi žárovým pozinkováním. Vrata jsou nejčastěji tvořena šesti až osmi panely o výšce 500 až 610 mm. Panely se pohybují svisle po kolejnicích a u stropu zahýbají do vodorovné polohy. 

Pro montáž sekčních vrat není zapotřebí nadpraží ani spodní rám. Nabízena jsou i vrata s bočním zasouváním. Díky bočnímu otvírání vrat zůstává strop garáže neomezeně využitelný. Můžete zde uložit například surfovací prkna nebo kanoe. Díky své konstrukci jsou boční sekční vrata použitelná i u obtížných montážních situací, jako jsou sklony střechy. Díky bezpečnostním zámkům se nemusíme bát přivření prstů mezi jednotlivé sekce ani zranění spodní hranou při otevírání a zavírání. Sekční vrata se snadno ovládají, nejsou hlučná a výborně izolují teplo, proto jsou vhodná i pro vytápěné garáže. Jsou optimální pro garáže omezené prostorem u vstupu, tzn. kousek od silnice či přímo u chodníku.

Garážová vrata s dveřmi

Mohou uspořit nejen váš čas, ale také prostředky za vytápění. Při vstupu do garáže nemusíte otevírat celá vrata, čímž zamezíte úniku tepla. Řešení garážových vrat s integrovanými dveřmi oceníte v případě, že garáž není využívána jen pro parkování vozu, ale také jako dílna, kde se dá předpokládat častý pohyb osob, nebo je prostor využívaný k uskladnění sportovního náčiní. Garážová vrata s dveřmi se otevírají pod strop garáže. Jsou vyhotovena z tepelně izolovaných panelů, v povrchových úpravách a motivech jako u běžných sekčních vrat. Samotné dveře jsou pak osazeny v hliníkovém rámu. Jsou dodávány v šířkách 800 – 900mm, s volitelnou výškou spodního prahu. Podle potřeby můžete sami určit umístění dveří vlevo, vpravo nebo uprostřed.

Průchod do garáže usnadní volba garážových vrat s dveřmi a nízkým prahem. Navíc získáte i bezbariérový vstup do domu. Nejen že nízký práh snižuje riziko klopýtnutí, ale i vyzvednutí zahraní techniky, kočárku nebo jízdního kola bude mnohem příjemnější. Varianta dveří s nízkým prahem má však také svá omezení, jsou vhodná pro vrata do šířky maximálně 4 m, umístění dveří pouze uprostřed. Standardně jsou dveře opařeny zámkem, zámkovou vložkou a kováním klika/koule nebo klika/klika. Je vhodné dveře doplnit také samo-zavíračem, který okamžitě pro průchodu dveře uzavře.Elektronické jištění garážových vrat s dveřmi zajistí, aby se vrata nezačala vysouvat, pokud nebudou dveře zavřené. K volitelnému příslušenství, patří také elektro-zámek, druhý přídavný mechanický zámek, bezpečnostní kování nebo panikové kování

Posuvná garážová vrata

Posuvná garážová vrata jsou v podstatě pouze odlišným typem sekčních vrat. Rozdíl je v tom, že posuvná vrata otevíráme do boku, dražším řešením je otevírání do podlahy, což vyžaduje náročnější stavební připravenost. Výhodou těchto vrat je možný průchod obyvatel domu bez nutného otevření celého stavebního otvoru. Pokud chceme do garáže zaparkovat např. jízdní kolo nebo motocykl, otevřeme vrata pouze z části. Oproti běžným sekčním vratům mají posuvná vrata horší tepelně izolační vlastnosti. Posuvná vrata totiž netěsní po celém svém obvodu a vyžadují nadpraží. Proto jsou vhodnější do nevytápěných, většinou samostatně stojících garáží. Velmi nepraktický je též zabraný prostor podél stěny, k níž se vrata otevírají.

Vratové křídlo posuvných garážových vrat je složené ze samostatných lamel, zavěšených na nosném profilu, umístěném za překladem, a vedené ve spodním profilu, který je zabudovaný do podlahy. Stavební připravenost pro posuvná vrata je tedy značná, pokud je zrovna neposouváme tím nejsložitějším způsobem – do země. Dílčí segmenty posuvných vrat jsou spojené pružnými pásy, vyrobenými z nerezové oceli. Běžně se pro výrobu posuvných vrat používá hliník nebo dřevo (severský smrk, modřín). Povrchová úprava dřeva je nejčastěji čtyřvrstvá, provedená tlakovým nástřikem. Je možné zakoupit hliníkovou i dřevěnou variantu buď zateplenou, nebo nezateplenou. Vzhled dílčích lamel lze změnit frézováním. Velkou výhodou posuvných garážových vrat je možnost uzavření prostor s obloukovým půdorysem, což sekční, výklopná ani rolovací vrata nedokážou.

 

Výklopná garážová vrata

Mají masivní a velice trvalou konstrukci sloužící k vyklápění. Jednotlivé komponenty jsou určené pro velkou zátěž, takže je zaručena dlouhá životnost výrobku. Tepelná izolace výklopných vrat je ve srovnání s vraty sekčními horší, nicméně dostatečná. Pohon můžeme namontovat dodatečně, vrata přitom otevřeme i při výpadku proudu. Průjezd stavebním otvorem je, stejně jako u sekčních vrat, nezúžený a nepotřebujeme ani nadpraží, ovšem stání přímo před garáží je nemožné. Stejně tak se výklopná vrata nehodí pro garáže stojící na hraně chodníku, protože by mohla ohrozit či omezit chodce.

Výklopná vrata jsou tvořena vratovým křídlem z ocelových pozinkovaných plechů. Křídlo se pomocí pružin vyklápí ve vodících lištách pod strop garáže, takže nám nezabírá žádné místo. Rám vrat je celosvařovaný a vyrábí se z žárově pozinkovaného ocelového plechu. Aby byla vyrovnána stabilita křídla, potřebují vrata vodící kolejničku a vícenásobným bezpečnostním pružinovým paketem. Na trhu jsou i výklopná garážová vrata s dveřmi.

Výklopná vrata mohou být vyrobena i v dřevěném provedení (nejvíce se používá severský smrk). Dřevěná výplň vratového křídla bývá silná 14 mm, povrch je ošetřen penetrací proti škůdcům. Vnější design pak umožňuje více provedení – vodorovný či svislý prolis, kazety nebo dřevěný svislý prolis.

Rolovací garážová vrata

Jsou vyráběna z hliníku. Hodí se do všech stavebních otvorů a lze je osadit buď přímo do otvoru, za něj či před něj. Rolovací vrata se nevyrábějí sériově, každý výrobek je realizován na míru. I tato vrata je možné otevírat automaticky, pomocí elektro-pohonu a dálkového ovládání i při výpadku proudu. A stejně jako vrata sekční nezabírají téměř žádné místo ani ve velmi malých prostorech. Odolnost rolovacích vrat proti násilnému vniknutí je však velice malá a vzhledem ke špatné tepelné izolaci rychle promrzají. Zásadní nevýhodou rolovacích vrat je jejich hlučnost a dosti vysoké nároky na údržbu. Navíc se při navíjení snadno poškodí. Pokud se rozhodneme pro elektrický pohon, musíme to udělat již při pořizování vrat, dodatečná instalace není možná.

Křídlová garážová vrata

Tato vrata jsou dnes již téměř minulostí, nicméně se pro určité typy garážových otvorů stále používají. Pokud však máme sjezd vedoucí pod úroveň okolního terénu, můžeme se s tímto řešením rozloučit. Křídlová vrata se logicky otevírají pouze ven, takže do svahu je prostě otevřít nemůžeme. I křídlová vrata mohou být opatřena elektropohonem a dálkovým ovladačem, jejich analogií jsou vjezdové křídlové brány. Křídlová garážová vrata jsou poměrně spolehlivá a mohou se honosit dlouhou životností, což dokazují mnohé, desítky let staré garáže.

Barva a vzor

Nevíte, jakou barvu zvolit pro nová garážová vrata? Nebo jaký vzor či jaké dekorativní doplňky vybrat? Zde je několik rad pro vaši orientaci: Dbejte na jednotnost. Slaďte barvu a styl oken s garážovými vraty. Je třeba si uvědomit, že garážová vrata tvoří největší plochu z otvorových výplní vašeho domu. Nesprávně zvolený vzhled nebo barevný odstín vrat může negativním způsobem ovlivnit a narušit celkový vzhled domu. Sladěním barevnosti oken a garážových vrat naopak bude působit uceleným dojmem. Výrobci garážových vrat dnes nabízejí stejné vzory a barvy jako výrobci oken. Garážová vrata však lze ladit také podle barvy fasády, příjezdové brány nebo oplocení domu. Tyto varianty ale žádají jistou dávku estetického cítění a v neposlední řadě smysl pro experimentování.

Pokud si nevíte rady s barevnou kombinací nebo vzorem, zařiďte se léty prověřeným pravidlem, které v oblasti designu a estetiky platí dvojnásob: zvolte tradiční bílou barvu nebo barvu kovu. V jednoduchosti je síla, navíc tyto dvě barvy působí moderně, stylově a nadčasově. Ladíte-li garáž do stávající barvy fasády, nesnažte se dosáhnout totožného odstínu, nikdy se vám to nepovede. Raději zvolte kombinaci tón v tónu, což je jedna barva v různé sytosti nebo odstínu. Pokud chcete garáž zvýraznit, využijte tmavšího odstínu vrat. V opačném případě zvolte odstín světlejší.)

Kazeta nebo drážka?

Garážová vrata můžete pojednat volbou hrubého nebo jemného prolisu. Hrubý prolis rozčleňuje vrata na dílčí části (sekce) a výrazně ovlivňuje jejich vzhled. Vybírat můžete ze dvou variant – drážka nebo kazeta – a ve třech velikostech. Garážová vrata se středovou drážkou jsou stále vyhledávanějším představitelem moderního designu garážových vrat, jsou praktická a jednoduchá. Středová drážka tvoří pravidelné linie, panel s prolisem je buď hladký, nebo se strukturou dřeva. Na hladký povrch lze aplikovat jakékoliv barevné fólie imitující dřevo.

Vrata s imitací dřeva jsou moderním trendem vedoucím zpět k přírodnímu designu. Dnes je možné díky až 28 imitacím dřeva, 15 různým barevným fóliím a možnosti vyrobit jakýkoliv odstín dle vzorníku RAL (celosvětově uznávaný standard pro stupnici barevných odstínů, který se používá především v průmyslové výrobě interiérových či exteriérových nátěrových hmot a stavebnictví obecně), dosáhnout přesného barevného sladění garážových vrat, oken i vchodových dveří. Kvalitní fólie obsahují UV filtr, jsou stálobarevné, odolné vůči klimatickým vlivům a vykazují vysokou životnost. Dáte-li přednost kazetovému vzhledu vrat, opět si můžete vybrat ze tří velikostí kazet. Garážová vrata s kazetovým prolisem jsou reprezentativní a navozují dojem exkluzivity. Na druhé straně, zejména u starších domů, mohou působit až příliš usedle.

Efektní ocel

Vzhled ocelových garážových vrat můžete ovlivnit a ozvláštnit volbou povrchu. Některé firmy nabízejí hned tři varianty – povrchy woodgrain, silkgrain a decograin. Woodgrain je robustní povrch věrně imitující strukturu a kresbu dřeva v řezu. Je velmi vyhledávaný také pro svou variabilitu a vysokou odolnost proti mechanickému poškození.

Silkgrain představuje hedvábně hladký povrch bez jakéhokoliv vzoru. Jeho výhodou je elegantní vzhled, možnost kombinace s fóliemi imitujícími různé materiály a vzory a snadná údržba. Nevýhodou jsou viditelné nečistoty, mechanické poškození a škrábance. Decograin je povrch imitující dřevo. Prodává se ve dvou variantách – Golden Oak (zlatý dub) a mahagon.

Garážová vrata vyrobená z V- profilů je určena těm, kteří se chtějí designem garážových vrat odlišit a mají rádi moderní funkcionalistický jednoduchý design. V-profil je novým typem panelu, který na první pohled zaujme svým neotřelým designem. Jemné prolisy o šíři 8 mm nebo 16 mm vytváří elegantní perspektivu, která se harmonicky snoubí s moderní architekturou domu. Povrch panelu je vždy hladký. Je standardně dodáván stříbrný v moderním high-tech stylu, ale umožňuje aplikaci široké škály barev dle vzorníku RAL.)

Klasika v podobě dřeva

Masivní a velice dekorativní vzhled dřevěných garážových vrat je jistě lákavý. Taková vrata ale nemusí zdaleka představovat jednu velkou dřevěnou desku. Existují vrata vrstvená, obsahující zpevňující ocelové rámy, jiné jsou opatřeny izolací, která chrání dřevo před povětrnostními vlivy a hluku. Běžné dřevo, které se používá pro garážové intarzie, je buk, nicméně vybrat si můžete i ořech, jalovec, borovici, cedr a další dřevin. Co se týče designu, můžete zvolit standardní křídlová vrata s různými vzory či panelovou konstrukci. Panely můžete poskládat vodorovně nebo svisle, záleží jen na vaší představě. V dřevěných garážových vratech mohou být instalována i okna. Nicméně při rozhodování vezměte v potaz, že dřevo si říká o zvýšenou údržbovou péči.

 

Pravidelná údržba a servisní kontrola

Chcete, aby vám garážová vrata dobře a dlouho sloužila? Potom dodržujte tři hlavní zásady účinné údržby: Ze všeho nejdůležitější je udržovat vrata z obou stran čistá. Při malém znečištění postačí vlhký hadr, při větším sáhněte po neutrálním čisticím prostředku (třeba na mytí nádobí) a teplé vodě. Nutná je i péče o gumová těsnění na zárubních, lamely pod těsněním totiž může poškodit i jemný prach. Takto ošetřovat vrata byste měli minimálně jednou za tři měsíce. Při úklidu nezapomínejte ani na vodicí kolejnice, ale vyhněte se různým mazadlům. Na namazané části se chytá prach, což zvyšuje hlučnost. K vyčištění kolejnic úplně stačí suchý hadr. Třetím bodem je pravidelná kontrola vrat kvalifikovaným technikem. Přestože jsou vrata a jejich pohony takřka bezúdržbové, prohlídka jednou za rok se rozhodně vyplatí. Při vyšší denní frekvenci vrat se doporučuje provádět servisní prohlídku dvakrát ročně.

 

Foto: Shuttestock.com