Jak si zajistit teplo v rodinném domě pomocí moderních automatických kotlů

Víte, že topení uhlím dnes patří k velmi ekologickým způsobům vytápění rodinných domů? Je to proto, že přísné nároky EU dnes silně tlačí na minimalizaci emisí a zvyšování účinnosti. Pokud zvolíte k vytápění domu nízkosirnaté uhlí prostřednictvím moderního automatického kotle, budete mít vytápění nejen ekologické, ale i bezkonkurenčně levné.

Nižší náklady a pohodlnější obsluha

Odborníci na vytápění tvrdí, že česká ekonomika se bez uhlí nedokáže obejít ještě minimálně dalších třicet let. Topení v automatických kotlích patří dnes k nejlevnějším způsobům jak zajistit teplo pro rodinný dům. Kromě nízkých nákladů je tu další výhoda, tou jsou výrazně nižší požadavky na obsluhu, než je tomu při topení kusovým dřevem. Pohodlí při topení uhlím se dá srovnat spíše s topením dřevními peletami.

Fungování moderních automatických kotlů

Obrovskou výhodou je to, že obsluha těchto moderních kotlů za 1 měsíc provozu zabere průměrně jen tři hodiny. Doplňování paliva se prodlužuje na dobu jednou za 3 -5 dnů. Jednou za pět týdnů se vyčistí výměník a zároveň při doplňování paliva se vynese popel. Modulace spalování a ekvitermní regulace dokáží snížit náklady na pořízení paliva na pouhých 15 %. Obsluha kotle jistě ocení i jeho velmi nízkou hlučnost. Práci si lze usnadnit také použitím pytlovaného uhlí, což sníží prašnost na minimum.

Co nařizují nové směrnice  

Nově vstupuje od 1. 1. 2020 povinnost dodávat na trh jen takové kotle na pevná paliva, které budou splňovat přísné evropské směrnice o Ekodesignu, to znamená kotle, které mohou vypouštět do ovzduší jen 500 mg/m3 CO. Už jen roku 2022 mohou být v provozu kotle 1. třídy, které mají povolený limit až 15 000 mg/m3.   

Srovnání černého a hnědého uhlí

Srovnáme-li černé uhlí s nízkosirným hnědým uhlím, zjistíme, že hnědé uhlí má výrazně nižší obsah dusíku. Z toho vyplývá zároveň uvolňování nižších dávek NOx do ovzduší při spalování.  Z toho důvodu se využívání nízkosirného hnědého uhlí v moderním automatickém kotli považuje za vysoce ekologické, a to za bezkonkurenčně malé náklady za palivo. Při srovnání s plynovým vytápěním je to o polovinu méně a při srovnání s elektrickým vytápěním dokonce o dvě třetiny méně. 

 

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shutterstock.com

116 total views, 1 views today