Když koupací zahradní jezírko tak jedině bez řas.

Komerční prezentace

Léto a prázdniny jsou za dveřmi a k tomuto období bezpochyby patří vodní radovánky. Není lepší koupaní než v čistém zahradním jezírku ve společnosti ochočených KOI kaprů.

I přesto, že je koupací jezírko správně vybudované a má kvalitní filtrační systém, tak tohle pohodové koupaní v čisté vodě může překazit vláknitá řasa. Vláknitá řasa v jezírku roste i když jsou všechny parametry vody v pořádku. Na internetu nebo v časopisech se můžete dočíst, že růst řas zastaví osázení jezírka rostlinami. Není tomu tak, jak se nejeden majitel jezírka, co dal na tuhle radu přesvědčil tak říkajíc na vlastní kůži. Je to dáno tím, že rostliny v jezírku (většinou v pobřežních zónách) odebírají část živin pouze ve vegetačním období, a to trvá jen pár měsíců, kdežto řasa roste v jezírku celoročně. Pokud se řasám odeberou živiny změní se pouze druhové zastoupení v jezírku. Někdy se vytvoří rovnováha a nárůst řas je pro majitele jezírka i tolerovatelný. Dobré je, když se před koupáním v jezírku osprchujete, aby se do vody nedostaly různé oleje či prach, vše to jsou živiny, které vláknitá řasa zužitkuje. Pokud chcete docílit, aby vaše koupací jezírko bylo bez porostů vláknité řasu, tak jediným řešením je použití kvalitních přípravků. Postup je jednoduchý. Nejprve co nejvíce vláknité řasy mechanicky odstraňte, pomohou hrábě a síťka. K dočištění použijte přípravek ATTACK POND, který vyzvedne zbylé řasy i listí na hladinu. Druhý den aplikujte SUPER POND (pro koupací jezírka a jezírka s minimem rostlin) nebo KATA POND (pro rostlinná jezírka s lekníny). Do několika málo dnů bude jezírko čisté a bez vláknitých řas.

Pohodové letní dny a jezírko bez řas, přeje Home Pond

Komerční prezentace