Interiérově využívané povrchové úpravy betonu

Beton se dá různě upravovat s ohledem na jeho další využití, a to buď v exteriéru, nebo v interiéru. Pro interiéry se využívají úpravy povrchové, penetrační, uzavírací, protiskluzové, hydrofobní nebo některé z dalších volitelných možností. Může to být například i technologie raženého betonu.

Povrchová úprava betonu obecně 

Povrchové úpravy betonu se provádějí nejen kvůli zajištění lepších mechanických vlastností, ale také kvůli výrazným dekorativním možnostem betonu. Použít se dají nejrůznější typy impregnace betonu. Beton je možné natírat hydrofobními nátěry (hydrofobní impregnace), izolačními nátěry, nebo nátěry protiskluzovými. Povrch betonu se dá frézovat, brousit a rovněž leštit. Starší betonové vrstvy je možné dokonce renovovat takzvaným překrytím. Na čerstvou betonovou desku se používá technologie raženého betonu. Jiné povrchové úpravy se uplatňují při aplikaci na beton použitý v interiéru, jiné zase na exteriérové betony. 

Penetrační nátěr na beton 

Penetrační nátěry na beton jsou určeny k tomu, aby sjednotily savost podkladu. Slouží nejčastěji jako adhezní můstek pro podlahy. Ve většině ostatních případů je penetrační nátěr určen pro pohledové betony nekonstrukčního charakteru.

Protiskluzový nátěr na beton 

Protiskluzový nátěr na beton slouží ke snížení rizika uklouznutí anebo pádu, a to jak na venkovních, tak na interiérových betonových plochách.

Velmi často se v praxi setkáváme hlavně s aplikací dvousložkových epoxidových rychleschnoucích nátěrů s vysokým podílem pevných částic. 

Uzavírací nátěr na beton 

Tento typ povrchových úprav betonu má za úkol zvýšit odolnost betonu vůči chemikáliím, vůči poškrábání a také vůči blednutí vlivem UV a UVB záření. Tyto úpravy mají za úkol zajistit rovněž odolnost betonu vůči oděru. 

Hydrofobní nátěr na beton

Tento druh nátěru se používá k ošetření porézních povrchů. Mezi porézní povrchy patří i  betonové povrchy. Hydrofobní nátěr zajišťuje ochranu betonu v případě přilnavosti kapalin. Jedná se obvykle o nástřiky či nátěry na bázi nanotechnologií. Nano impregnace na beton je spolehlivý způsob, jak zajistit povrchovou úpravu betonových podlah a zároveň jejich izolaci vůči kapalinám. 

 

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shutterstock.com

 

278 total views, 1 views today